Hallitus 2018

Sähköpostia koko hallitukselle:

Koko hallitukselle tarkoitettua sähköpostia voi laittaa osoitteeseen ia-hallitus(at)uta.fi

Palautetta hallitukselle:

Hallitukselle voi antaa nimetöntä palautetta e-lomakkeella

Vuoden 2018 hallitus:

 • Sanna Hakkarainen – Puheenjohtaja
  hakkarainen.sanna.m(at)student.uta.fi (puh. 0407188650)
 • Ida Pajupuro – Varapuheenjohtaja, Koulutuspoliittinen vastaava
  pajupuro.ida.j(at)student.uta.fi (puh. 0400396373)
 • Reetta Parviainen – Sihteeri
  parviainen.reetta.t(at)student.uta.fi
 • Mikael Marjamäki – Rahastonhoitaja
  marjamaki.mikael.j(at)student.uta.fi
 • Emma Linnakallio – Viestintävastaava
  interaktio.viestinta@gmail.com
 • Roosa Eriksson – Sosiaalipoliittinen-, yhdenvertaisuusvastaava
  eriksson.roosa.m(at)student.uta.fi
 • Laura Keskinen – Työelämä-, ulkosuhdevastaava
  keskinen.laura.e(at)student.uta.fi
 • Vilma Heino – Tuutor- ja yhteisöllisyysvastaava
  heino.vilma.a(at)student.uta.fi
  tuutorvastaavien yhteinen sähköposti iatuutorointi2018@gmail.com
 • Miska Puputti – Tuutor- ja yhteisöllisyysvastaava
  puputti.miska.v(at)student.uta.fi
  tuutorvastaavien yhteinen sähköposti iatuutorointi2018@gmail.com
 • Antti Välimäki – Tapahtumavastaava
  valimaki.antti.j(at)student.uta.fi (puh. 0504957960)
  tapahtumavastaavien yhteinen sähköposti iatapahtumavastaavat(at)gmail.com
 • Eero Sallinen – Tapahtumavastaava
  sallinen.eero.e(at)student.uta.fi (puh. 0440180122)
  tapahtumavastaavien yhteinen sähköposti iatapahtumavastaavat(at)gmail.com
 • Venla Vepsäläinen – Liikunta- ja tapahtumavastaava
  vepsalainen.venla.m(at)student.uta.fi
 • Paula Lindholm – Kulttuuri- ja tapahtumavastaava
  lindholm.paula.i(at)student.uta.fi
 • Emilia Laakkonen – kansainvälisyysvastaava
  laakkonen.emilia.k(at)student.uta.fi

Hallituslaisten kuvat päivitetään mahdollisimman pian!

Hallituksen ulkopuoliset vastuuhenkilöt:

 • Tiina Helin – Kansainvälinen-tuutorivastaava/ International tutoring organizer
  helin.tiina.h(at)student.uta.fi
 • Veera Reko – Ainejärjestölehden, Discursuksen päätoimittaja veera.reko(at)hotmail.com
 • Meeri Mäkimattila – Ainejärjestölehden, Discursuksen päätoimittaja makimattila.meeri.a(at)student.uta.fi

Laskutusosoite:

Interaktio Ry
c/o Tampereen yliopisto / Sosiaalitieteiden laitos
Kalevantie 5
5 krs. huone 5037
33014 Tampereen yliopisto

Vuoden 2014 hallituslaisten kuvaukset omista vastuualueistaan:

Puheenjohtaja

Interaktion hallituksen puheenjohtajana toimiminen on ennen kaikkea ainejärjestötoiminnan kokonaiskuvan hallitsemista ja hallituksen työskentelyn organisoimista yhdistyslainsäädännön, Tamyn periaatteiden ja yhdistyksen toiminnalle vuosittain asetettujen tavoitteiden ohjaamana.

Puheenjohtajuus vaatii sitoutuneisuutta ja vastuullisuutta, mutta on myös arvostettu ja erittäin antoisa pesti, jonka puitteissa on mahdollista ja suotavaakin perehtyä kaikkiin hallitussektoreihin ainakin yleisluontoisesti ja solmia kontakteja monipuolisesti.

Olen itse oppinut aivan huimasti puhisvuotenani ja kokemus on varmasti yksi yliopistovuosieni arvokkaimmista niin henkilökohtaisen kehityksen kuin vastuutehtävienkin näkökulmasta. Kehoitankin kaikkia ainejärjestöaktiiveja pohtimaan: olisiko sinustakin puheenjohtajaksi?

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajan oikeana kätenä ja ottaa vastuulleen puheenjohtajan tehtävät sellaisissa tilanteissa, joissa puheenjohtaja itse estyy niitä suorittamasta. Esimerkiksi kuluvana vuonna varapuheenjohtaja otti tarvittaessa vetovastuuta kokouksissa ja edusti ainejärjestöä puheenjohtajan puolesta esimerkiksi ylioppilaskunnan järjestämissä tapaamisissa ja muiden ainejärjestöjen tapahtumissa. Usein puheenjohtajistoa pyydetään edustamaan ainejärjestöä myös erilaisissa virallisemmissa tilaisuuksissa, joten jos mainitun vastuunkannon lisäksi hallitset myös pönötyksen ja lasien kilistelyn, on tähän pestiin hakeutuminen epäilemättä harkitsemisen arvoista!

Sihteeri

Interaktion sihteerin toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti pöytäkirjadokumenttien kirjaaminen ja taltiointi. Sihteerinä on tärkeää osallistua kokouksiin ja seurata aktiivisesti niissä käytyä keskustelua. Sihteeri kirjaa jokaisesta kokouksesta pöytäkirjan, huolehtii sen puhtaaksikirjoitetusta ulkoasusta ja hyväksytyn pöytäkirjan lähettämisestä Interaktion jäsenistölle. Sihteeri myös tarvittaessa auttaa puheenjohtajaa kokousjärjestelyissä ja muiden dokumenttien laadinnassa. Interaktio ry:n hallituksen toiminta on monipuolista ja lähellä jäsenistöä, jonka sihteerinä saa huomata lähietäisyydeltä. Sihteerin pestissä oppii paljon kokouskäytäntöihin ja dokumenttien laadintaan ja hallintaan liittyviä taitoja, joista on varmasti hyötyä jatkossakin.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja hoitaa Interaktion raha-asioita ja tilinpitoa, kantaa päävastuun vuosittaisen talousarvion ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rahastonhoitajan tehtävä olisi erityisen hankala, sillä ainejärjestötoiminnassa pääsee erittäin pitkälle kirjanpidon ja taloudenhoidon perusteiden hallinnalla, joihin Tamy tarjoaa hyvät koulutukset. Järjestelmällisyydestä on hyötyä rahastonhoitajan hommissa, mutta kuka tahansa selviää, kunhan on sitoutunut tehtäväänsä ja pyytää tarvittaessa apua. Tehtävää riittää tasaisesti ympäri hallitusvuoden ja läsnäolo hallituksen kokouksissa on rahastonhoitajalle varsin tärkeää ja samalla saakin hyvän kokonaiskuvan Interaktion toiminnasta. Taloushallintataidoista on hyötyä paitsi tulevaisuudessa myös oman taloudenpidon hahmottamisessa ja on hauska päästä hyvin konkreettisesti vaikuttamaan siihen, miten Interaktion rahoja käytetään.

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo

Koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu koulutuspoliittisten asioiden seuraaminen ja niistä tiedottaminen. Interaktion kopo on ollut myös mukana järjestämässä palautetilaisuuksia ja kerännyt palautetta esim. google docsille ennen kyseisiä tilaisuuksia. Joskus yksittäiset opiskelijat ottavat kopoon yhteyttä opiskeluun liittyvissä ongelmissa esim. kursseille ei pääse tai arvosanaa ei kuulu, jolloin kopo välittää viestiä eteenpäin sopivalle taholle esim. Tamyn koposihteerille. Kopo pyrkii siis vaikuttamaan koulutuspoliittisiin asioihin ja puuttumaan opiskelun ongelmiin. Kopona toimiminen on erittäin antoisaa ja siihen voi hakea lisää intoa vaikkapa Tamyn kopovaliokunnasta, jonka kokoukset ovat kaikille avoimia. Paras paikka palautteen saamiselle tuntuu kuitenkin olevan Interaktion aj-tila, jossa keskustellaan opinnoista ja niissä kohdatuista ongelmista erittäin konkreettisella tasolla. Saakutin kielikeskus!

Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo

Sopon pesti painottuu ensisijaisesti toimeentuloon, asumiseen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden seuraamiseen ja tiedottamiseen. Lisäksi sopo järjestää sektoriinsa liittyviä tapahtumia (esim. hyvinvointiviikko) oman ajan ja kiinnostuksen puitteissa. Sopovastaavuus ei siis ole pesteistä kuormittavin, mutta sopon on tärkeää pysyä perillä ajankohtaisista asioista. Hallitustoiminta ylipäänsä on tosi antoisaa, koska siinä pääsee vaikuttamaan suoraan siihen, mitä omassa ainejärjestössä tehdään. Hallitustoiminnan kautta tapaa myös paljon mahtavia tyyppejä sekä omasta että muista ainejärjestöistä 🙂

*Sosiaalipoliittisen vastaavuden sijaan saatetaa ainejärjestötoiminnassa valita myös hyvinvointivastaavia, joiden toimenkuva on hyvin samanlainen.

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaavan ydintehtävään kuuluu olla ajan tasalla ainejärjestön toiminnasta ja varmistaa, että jäsenistö saa viestin heille tarjolla olevasta monipuolisesta ohjelmasta tasapuolisesti ja mielekkäästi eri tiedotuskanavilla. Tiedotusvastaava koostaa informaatiotulvasta tiiviin viikkotiedotteen ainejärjestössä ajankohtaisista asioista muiden sektorivastaavien avustuksella. Tiedotuskokemus katsotaan hyväksi lähes työtehtävästä riippumatta ja Interaktion tiedotusvastaavana toimiminen on myös oiva tilaisuus hioa omia viestintätaitoja ja olla aktiivisesti mukana ja ajan hermolla ainejärjestötoiminnasta! Tehtävä on korvaamaton osa sujuvaa hallitustoimintaa ja vähintäänkin hallituslaisten arvostus on sen myötä taattu!

*Huom! Hallitukseen saattaa joinain vuosina valikoitua myös erikseen www-vastaava tai blogivastaava, joiden kanssa tiedotusvastaava tekee tiivistä yhteistyötä.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaava huolehtii ruumiin kulttuurista [sic]. Hän tiedottaa s-postitse liikunta-asioista, organisoi mm. vuotuisen hankipallo-ottelun politologien kanssa, huolehtii Interaktion liikuntavuorojen varaamisesta Atalpaan ja palloilusarjoihin osallistumisesta. Järkätä kannattaa myös omia, Atalpa-maksuttomia liikuntatapahtumia sekä reissuja esimerkiksi jääkiekkopeleihin. Tärkeää on infota yliopiston muiden liikuntatoimijoiden, UnipoliSportin ja UtaSportin monipuolisesta tarjonnasta.

*Liikuntavastaavia on suositeltavaa olla hallituksessa useampi tai vaihtoehtoisesti liikuntavastaavan tulee kerätä hallituksen ulkpuolisista aktiiveista oma työryhmänsä ainejärjestön liikuntatoiminnan järjestämiseen.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaavan hommassa totetutetaan jäsenistön toiveita, mutta siitä saa tehtyä omannäköistään hommaa. Toimenkuvaan kuuluu paikallisista kulttuurimenoista tiedottaminen mm. s-postitse ja silloin tällöin yhteisen rynnäkön järjestäminen esimerkiksi museoon. Myös kulttuuristen (niin korkea- kuin matala-) tapahtumien, kuten väittelyillan tai lautapeli-illan, järjestäminen itse on enemmän kuin suositeltavaa.

*Kulttuurivastaavia on suositeltavaa olla hallituksessa useampi tai vaihtoehtoisesti kulttuurivastaavan tulee kerätä hallituksen ulkpuolisista aktiiveista oma työryhmänsä ainejärjestön kulttuuritoiminnan järjestämiseen.

Tapahtumavastaava

Toimenkuvaan kuuluu erilaisten tapahtumien suunnittelua, tiedottamista ja toteuttamista sekä tapahtumien jälkityöt. Tapahtumavastaavan roolissa pääsee tekemään yhteistyötä ystäväjärjestöjen kanssa ja tutustumaan muihin opiskelijoihin ainejärjestörajojen ulkopuolellakin. Tapahtumavastaavuus on palkitsevaa, mutta pesti vaatii vastuunkantamista, sitoutuneisuutta ja aikaa. Tapahtumavastaavilla on halutessaan vapaat kädet kehittää jotain aivan uutta, mutta toisaalta vastuu pitää kiinni toimivista interaktion perinteistä.

Tapahtumavastaavus onkin hyvä mahdollisuus päästä verkostoitumaan muiden opiskelija-aktiivien kanssa ja vaikuttaa ainejärjestön toimintaan ihan konkreettisella tasolla. Tapahtumavastaavana saat myös erittäin arvokasta kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja organisoinnista. Kaiken lisäksi tapahtumavastaavuus on hauskaa vaativuudestaan huoimatta! On huippua nähdä oma panos aineärjestötoiminnassa.

*Tapahtumavastaavia suositellaan valittavaksi useampi kutakin hallituskautta kohden tai vaihtoehtoisesti tapahtumavastaavat kokoavat tapahtumakohtaisia työryhmiä hallituksen ulkopuolisista aktiiveista.

Tuutorvastaava

Tuutorvastaavan vastuualueeseen kuuluu tuutoritoiminnan organisoiminen syksyisin saapuville uusille sosiaalitieteilijöille. Tuutorvastaavan tehtävät jakaantuvat koko vuodelle, vaikka suuri osa järjestämisestä painottuukin juuri alkusyksyyn. Tuutorvastaava kokoaa keväällä joukon tuutoreita ja järjestää tuutoreiden kesken tapaamisia, joissa suunnitellaan tulevan syksyn toimintaa.

Tuutorvastaava ei joudu yksin, sillä tuutorvastaavia on yleensä ollut enemmän kuin yksi. Tuutorvastaavien apuna on oman tuutorporukan lisäksi myös muiden ainejärjestöjen tuutorvastaavat, joiden kanssa tavataan pitkin vuotta.

Vastuualue vaatii ryhmätyötaitoja, suunnitelmallisuutta ja organisoimiskykyä, mutta on erittäin antoisa kokemus erityisesti ihmisiin tutustumisen osalta! Tuutortoiminta on näkyvä osa ainejärjestöämme ja antaakin ensivaikutelman Interaktiosta ja sen jäsenistöstä. On erittäin palkitsevaa olla mukana tekemässä tuutortoimintaa, joka on fukseille hauskaa, helposti lähestyttävää ja informatiivista!

*Tuutorvastaavia suositellaan valittavaksi hallitukseen useampi. Kv-tuutorvastaavan tehtävät ovat samankaltaisia, mutta kytkeytyvät kv-opiskelijoiden tuutorointitarpeisiin ja yhteistyöhön kv-vastaavan kanssa.

Kansainvälisten asioiden vastaava eli kv-vastaava

Kv-vastaavan tehtävänä on toimia ainejärjestömme kansainvälisten
asioiden äänitorvena sekä vaihto-opiskelijoihin että TAMYyn päin yhdessä kv-tuutorvastaavan kanssa. Kv-vastaava varmistaa, että ainejärjestön tapahtumat, ulosanti ja meininki ovat mahdollisimman kansainvälisiä ja vaihtariystävällisiä. Käytännössä kv-vastaava tiedottaa vaihtareille/kansainvälisille opiskelijoille suunnatuista tapahtumista sekä kansainvälisistä asioista yleensä, ja organisoi toimintaa myös itse. Onnistuneessa kv-toiminnassa vahva yhteistyö muiden ainejärjestöjen kv-sektorien kanssa on vahvassa asemassa, ja aktiivinen vastaava saakin toiminnan kautta mahdollisuuksia antoisaan verkostoitumiseen myös oman hallituksen ja alan ulkopuolelle. Kielitaidon kohottaminen ja kiinnostaviin ihmisiin tutustuminen ovat myös homman ilmeisen huikeat oheisbonukset, joten jos monenlaiset ihmiset, kielet ja kansallisuudet planeettamme eri kolkista kutkuttavat, niin this is the job for you, niinkuin maailmalla sanotaan.

Ulkosuhde – ja yritysyhteistyövastaava

Ulkosuhde- ja yritysyhteistyövastaava hoitaa nimensä mukaisesti suhteita ainejärjestön ulkopuolelle. Kyseessä voi olla muiden ainejärjestöjen kanssa kommunikointi tai sopimusten teko, mutta myös yritysten kanssa solmittavat yhteistyösopimukset ja tiedustelut. Interaktiossa ulkosuhde- ja yritysyhteistyövastaavan pesti tulee seuraavina vuosina olemaan antoisaa ainejärjestön kasvaessa ja vakiintuessa. Vuonna 2015 vastaava on ainakin apuna järjestämässä vuosijuhlia, joka varmasti tulee olemaan haastavaa, mutta sitäkin enemmän palkitsevaa. Mikäli rohkeutta riittää ottaa reippaasti yhteyttä eri tahoihin niin puhelimitse, sähköpostin välityksellä kuin kasvokkaisissa tapaamisissakin, pesti on sinulle oikea!

*Ulkosuhde- ja yritysyhteistyövastaavan lisäksi saatetaan hallitukseen valita erillinen haalarivastaava, joka kokoaa aktiiveista haalaritiimin, joka hankkii vuosittain sponsorit ja tilaa sekä toimittaa haalarit uusille opiskelijolle esimerkiksi haalarienjakobileiden muodossa.

Ainejärjestötilavastaava eli aj-tilavastaava

Yhteiset, viihtyisät tilat ovat keskeinen ja näkyvä osa ainejärjestötoimintaa ja Interaktion osalta Välitila vaatii aktiivisen käyttöasteensa vuoksi myös vastuuhenkilön huolenpitoa. Aj-tilavastaavan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti aj-tilan kahvitarpeiden hankkiminen yhdistyksen rahoilla ja tilan pitäminen viihtyisänä – tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa yksinäistä puurtamista muiden viihtyvyyden vuoksi, vaan aj-tilavastaava voi organisoida yhteiset siistimistalkoot tai vastuuttaa suostuvaista jäsenistöä kahviostoksille – tällöin saa luonnollisesti myös vaikuttaa aj-tilaan hankittavaan kahvilaatuun. Saattaapa aj-tilavastaava myös sisustaa yhteistä tilaa ja ehdottaa lisähankintoja sinne. Tehtävässä hyödyksi on Välitilassa viihtyminen ja se on tärkeä ja hallituksen ja jäsenistön arvostama osa päivittäistä ainejärjestötoimintaa.

*Aj-tilavastaavan toiminnan kannalta hallitukseen kuuluminen ei ole välttämätöntä, mutta muuttuvien elämäntilanteiden vuoksi ja toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi on syytä valita enemmän kuin yksi henkilö aj-tilavastaaviksi.

Arkistointivastaava

Arkistovastaava oli uusi tehtävänimike vuoden 2014 hallitukseen. Arkistovastaavan tehtävä vuoden hallituksessa oli perhehtyä Interaktion olemassa oleviin vanhoihin dokumentteihin, organisoida niiden läpikäyminen sekä hävittää vanha, tarpeeton materiaali.
*Arkistointivastaavaa ei ole tarpeen valita vuosittain sikäli, kun yhdistyksen arkistointitoiminta sujuu ilman nimettyä vastuuhenkilöä.

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s